Betingelser for brug

BETINGELSER FOR BRUG

Stykke A:  ny version – påbegyndt d. 9. april 2020

Læs hele betingelser for brug med omhu

Velkommen til www.yubidubi.com  

Følgende er betingelser for brug og er gældende, når du få adgang til hjemmesiden og bruger enten YubiDubi’s hjemmeside på mobiltelefon, mobilapps eller via andre portaler ejet, taget i brug, brandet eller gjort tilgængelig af YubiDubi.

I det følgende vil navnet YubiDubi referere til YubiDubi e-commerce platformen som inkludere, men er ikke begrænset til, web -og mobiloptimeret versioner af hjemmesiden på www.yubidubi.com samt mobilappversionen af YubiDubi e-commerce platform.

Denne aftale er bindende mellem dig som forbrugere af vores hjemmeside (refereret til som ‘dig’, ‘din’ eller ‘forbrugere’ i det følgende) og YubiDubi.com (herunder refereret til som ‘os’, ‘vores’ eller YubiDubi i det følgende).

  1. GODKENDELSE AF BETINGELSER FOR BRUG

1.1 Når du bruger vores service via vores hjemmeside på www.yubidubi.com eller via vores apps, går du automatisk med til betingelserne for brug samt privatlivspolitikken, som er gældende mellem YubiDubi og forbrugerne af vores service – og alle andre regler og betingelser som YubiDubi af og til publicere. Brug ikke apps og hjemmeside fra YubiDubi, hvis du ikke acceptere betingelserne for brug og alle andre publiceret regler fra YubiDubi.

1.2 Du skal være over 18 år for at kunne godkende og acceptere en aftale med YubiDubi. Ellers skal du finde en ansvarlig, som acceptere aftalen på din vegne.

1.3 YubiDubi kan til enhver en tid forbedre aftalen, som bliver publiceret på hjemmesiden. Ved at fortsætte med at bruge service fra YubiDubi acceptere du samtidig de fremtidige forbedringer til aftalen.

1.4. Hvis den danske version af aftalen skulle adskille sig fra oversættelserne, går du med til at den danske version er den gældende version af aftalen.

1.5 Forbedringerne til aftalen er kun gældende mellem parterne, hvis de(n) er skrevet af en autoriseret officer af yubidubi.com.

1.6 YubiDubi forbeholder retten til at benægte en forbrugere adgang til service fra YubiDubi, hvis forbrugeren ikke godkender Betingelser for brug på yubidubi.com.

1.7 YubiDubi forbeholder også retten til at lukke en forbrugers konto ned, hvis den har stået inaktiv i 6 måneder. Forbrugeren vil få besked 4 uger før lukningen finder sted.

2 FORBRUG GENERELT

2.1 Ved at få adgang til og forbrug service fra YubiDubi, går du samtidig med til, at din adfærd er i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

2.2 Du aftaler samtidig også at a) du overholder ophavsretten for YubiDubi; og b) du vil ikke kopiere, reproducere, downloade, eller sammensætte eller på anden vis genbruge indhold fra apps eller hjemmeside fra YubiDubi til at operere en forretning, som kommer til at konkurrerer mod YubiDubi medmindre du først få en skriftlig tilladelse fra YubiDubi til det.

 3. MEDLEMSKAB

3.1 Hver forbruger skal registrere sig som medlem på hjemmesiden eller apps fa YubiDubi (registreret forbrugere er herunder også refereret til som ’medlemmer’) for at kunne uploade en annonce. Uden tilladelse, må hver forbrugere kun registrere en enkelt konto. Hver konto skal først godkendes af YubiDubi før den vises for andre forbrugere. YubiDubi må afvise enhver forbrugers medlemskab, hvis YubiDubi mistænker at forbrugeren allerede har en konto. Endvidere må YubiDubi afvise enhver forbrugeres ansøgning om at blive registreret uden at være forpligtet til at grunde afvisningen overfor forbrugeren eller andre end forbrugeren.

3.2 Når forbugeren registrere sig, modtager forbrugeren en konto med brugernavn og adgangskode. Kontoen skal have tilknyttet en email med plads til at sende og modtage emails. 

3.3 Forbrugeren er forpligtet til selv at holde brugernavnet og adgangskoden hemmeligt.

3.4 Som forbrugere går du med til, at alle aktiviteter fra din konto (inklusiv men uden at begrænse det til publicering af enhver information, godkendelse af enhver anden aftale med andre forbrugere som for eksempel rabatter til udvalgte medlemmer, prisstigninger, afsendelse af emails, osv.) forstås som autoriseret af medlemmet selv.

3.5 Forbrugeren er indforstået med, at dele konto med andre forbrugere eller tillade andre inden for samme virksomhed at bruge den samme konto kan gøre skade på YubiDubi samt på andre forbrugere. Medlemmerne forpligter sig til skadesløsholdelse af YubiDubi for enhver tænkelig tab (inklusiv men ikke begrænset til tab af profit), der kan opstår som resultatet af at have flere forbrugere til samme konto. Forbrugeren er indforstået med at YubiDubi ikke skal lide tab fra flere forbrugere til samme medlemskab, og YubiDubi forbeholder derfor retten til at suspendere eller lukke en sådan konto ned.

  1. MEDLEMMERS ANSVAR

4.1 Forbrugeren er forpligtet til at videregive korrekte informationer om sig selv samt i annoncer, som forbrugeren uploader på YubiDubi via sin konto.  Alle informationer skal fornys med tiden for at holde dem helt korrekte (inklusiv men uden at begrænse det til priser, adresse, osv.). Alle priser på forbrugerens konto skal være lig med eller under priserne på menukortet og/eller priskilte i forbrugerens offline butik(ker). Forbrugeren har lov til at lave prisdiskriminationer og bringe priserne på sin konto under priserne i sin offline butik(ker). Forbrugeren er indforstået med, at hvis priserne ikke er lig med eller under priserne på menukortet og/eller priskilte i forbrugerens offline butik(ker), forbeholder YubiDubi retten til at suspendere eller lukke en sådan konto ned.

 4.2 Nogle af dine personlige informationer bliver delt med andre forbrugere (herunder email, navn, adresse, osv.), og du går med til det og er indforstået med dette. Dette sker i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

4.3 Du er forpligtet til at ophavsretten til billeder, tekst eller video på din konto tilhøre dig, at du delvis deler ophavsretten med en anden ejer eller du har tilladelse til at bruge indhold (billeder, tekst, video) som en anden har ophavsretten til.

4.4 Alle medlemmer går med til at alle informationer er:

a) sande, korrekte, præcise og lovlige;
b) ikke falske, misledende eller manipulerende;
c) ikke indeholder informationer, som truende, forfølgende, fornærmende, chikanerende, skadelige for mindreårige eller lignende;
d) ikke indeholder informationer, som virker diskriminerende på baggrund af køn, race, religion, nationalitet, alder eller handicap;
e) ikke bryder reglerne for YubiDubi;
f) ikke overskrider love og reguleringer (inklusiv men ikke begrænset til love omkring forbrugerens beskyttelse, falsk marketing, aggressiv marketing osv);

g) ikke indeholder direkte eller indirekte links til andre hjemmesider, som bryder aftaler med YubiDubi;

h) ikke indeholder links til andre hjemmesider, som fungere som konkurrenter til YubiDubi.

4.5 YubiDubi skal ikke stilles til ansvar for enhver tænkelig tab (inklusiv  men ikke begrænset til tab af profit, omsætning, osv.) forbundet med lukning eller afvisning af din konto.

4.6 Enhver medlem er ansvarlig for sine egen adfærd og YubiDubi tager derfor ikke ansvar for upload af falske annoncer, billeder, tekst, video, osv., misvisende annoncer og forkerte annoncer fra medlemmerne. YubiDubi tager kun ansvar for sine ansattes handlinger og binder sig ikke for sine medlemmers handlinger.

  1. OVERTRÆDELSER AF MEDLEMMER

5.1 YubiDubi forbeholder retten til at fjerne, modificere, eller afvise enhver forbrugers information, som forbrugeren uploader og som vi mener overtræder loven, vores aftaler, pålægger YubiDubi omkostninger eller er blot upassende.

5.2 YubiDubi har ret til at mistænke information fra en forbruger er falske, upræcise, misledende eller ufuldkommene og at det kan forårsage skader og resultere i omkostninger for YubiDubi.

5.3 YubiDubi forbeholder retten til at samarbejde fuldt ud med regeringer eller regulativer autoriteter, kommuner, private efterforskningshold og/eller tredjeparter, som investere enhver mistænkt kriminelt handling. Forbrugeren går med til ikke at rejse kritik eller sag imod YubiDubi for dette.

5.4 YubiDubi kan til enhver en tid suspendere, afvise eller lukke en konto uden at fremsende notifikationer til forbrugerne.   

6. TRANSAKTIONER MELLEM KØBER OG SÆLGER

6.1 YubiDubi er en økonomisk platform som hjælper køber og sælgere at mødes med madvarer. Du går med til at YubiDubi ikke tager ansvar for hverken købers eller sælgers handlinger (inklusiv men ikke begrænset til købe, godkende et køb, servicerer eller udbud osv.). Endvidere er YubiDubi ikke ansvarlig for kvalitet, tryghed, lovmæssighed, udbud af varer eller ydelser på udsalg, sælgers evne til at kunne lave transaktionen eller købers evne til at kunne fuldføre transaktionen. 

6.2 Forbrugeren er gjort opmærksom på risiciene ved at købe varer på markedet og gennem YubiDubi. Alle annoncer skal godkendes af YubiDubi, før de kan ses af andre forbrugere. Men verifikation på nettet er svær, og derfor kan og vil YubiDubi ikke tage ansvar for forbrugeres forgivet identitet. 

6.3 Køber skal altid være forberedt på, at der er folk, som snyder på markedet. Dette inkludere men er ikke begrænset til misvisende repræsentationer af varen eller ydelsen, lav kvalitet på varer, farlige varer, ulovlige varer, leveringer senere end aftalt, forkerte beregninger af omkostningerne, løgne mht. garanti, ikke overholdte kontrakter, skjulte omkostninger, osv.. YubiDubi er ikke ansvarlig for enhver tænkelig tab (inklusiv men ikke begrænset til tab af profit, omsætning, ulejlighed osv.) for forbrugeren i forbindelse med transaktioner opstået som resultatet af at have brugt YubiDubi’s platform.

6.4 Køber og sælger er udelukkende selv ansvarlig for transaktionerne via YubiDubi. Hvis forbrugeren ikke kan leve op til YubiDubi’s standarder, har YubiDubi ret til at lukke eller suspendere forbrugerens konto uden at skulle dække omkostninger for forbrugeren forbundet med suspendering eller lukning.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 Til maksimalt omfang, der er tilladt ved lov, leveres de ydelser, der er leveret af yubidubi.com på eller gennem hjemmesiden “SOM DE ER”, “SOM TILGÆNGELIGE” OG “MED ALLE FEJL” OG YUBIDUBI.COM HERMED UDTRYKKELIG FORPLIGTER SIG IKKE TIL AT GIVE GARANTIER FOR BETINGELSER, KVALITET, UDVARELIGHED, YDELSE, KORREKTHED, PÅLIDELIGHED, OVERHOLDELIGHED ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. ALLE SÅDAN GARANTIER, REPRÆSENTATIONER, BETINGELSER OG FORPLIGTELSER UDENHOLDES HER. 

8.2 TIL MAKSIMALT OMFATTELSE, DER ER GODTTAGET AF LOVET, YUBIDUBI.COM UDFYRER INGEN UTROLIGHEDER ELLER GARANTIER OM gyldigheden, nøjagtighed, korrekthed, pålidelighed, kvalitet, stabilitet, fuldstændighed eller begivenhed i forbindelse med nogen information, der stilles til rådighed. YUBIDUBI.COM REPRESENTERER ELLER GARANTIER IKKE, AT FREMSTILLING, IMPORT, UDFØRELSE, DISTRIBUTION, TILBUD, VISNING, INDKØB, SALG OG / ELLER BRUG AF VARER ELLER TJENESTER, DER ER TILBUDET ELLER VISES PÅ HJEMMESIDEN, IKKE OVERTRÆDER TREDJE PARTERS RETTIGHEDER; OG YUBIDUBI.COM UDFYRER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER PÅ NOGEN MÅDER VEDRØRENDE ENHVER VARE ELLER TJENESTER, DER ER TILBUDET ELLER VIL VISES PÅ HJEMMESIDEN. 

8.3 Alt materiale, der er downloadet eller på anden måde erhvervet via hjemmesiden eller tjenesten, udføres efter hver brugers skøn og risiko, og hver bruger er alene ansvarlig for enhver skade på sit eget eller yubidubi.coms computersystem(er) eller ethvert tab af data, der måtte ske som resultat af download af sådan materiale. Ingen rådgivning eller information, uanset om den er mundtlig eller skriftlig, opnået af en bruger fra yubidubi.com eller gennem hjemmesiden, skaber nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

8.4 Hjemmesiden kan stilles til rådighed for brugertjenester eller varer leveret af uafhængige tredjeparter. Der stilles ingen garanti eller repræsentation med hensyn til sådanne tjenester eller varer. Under ingen omstændigheder skal yubidubi.com eller vores tilknyttede selskaber holdes ansvarlige for sådanne tjenester eller varer.

8.5 Hver bruger accepterer herved at skadesløs holde og redde yubidubi.com, vores tilknyttede selskaber, direktører, officerer og ansatte ufarlige for ethvert og alle slags tab, krav, forpligtelser (inklusive juridiske omkostninger på et fuldt skadesgrundlag), som måtte opstå som følge af sådan brugers adgang til eller brug af siden eller tjenesten (herunder men ikke begrænset til visning af sådanne brugeroplysninger på siden) eller fra din overtrædelse af nogen af betingelserne og vilkårene i betingelserne for brug. Hver bruger accepterer herved yderligere at skadesløs holde og redde yubidubi.com, vores tilknyttede selskaber, direktører, officerer og ansatte for ethvert tab, skader, krav, forpligtelser (inklusive juridiske omkostninger på fuld erstatning) som kan opstå som følge af brugers brud af eventuelle repræsentationer og garantier fremsat af bruger til yubidubi.com, herunder men ikke begrænset til dem, der er beskrevet i punkt 5 nedenfor.

8.6 Hver bruger accepterer herved yderligere at skadesløs holde og redde yubidubi.com, vores tilknyttede selskaber, direktører, officerer og ansatte ufarlige for alle tab, skader, krav, forpligtelser (inklusive juridiske omkostninger på fuld erstatning), som måtte opstå direkte eller indirekte som et resultat af krav, der er fremsat fra tredjepartsrettigheder eller andre tredjeparter, der vedrører varer, der tilbydes eller vises på hjemmesiden. Hver bruger accepterer hermed yderligere, at yubidubi.com ikke er ansvarlig over for dig for noget materiale, der er indsendt af andre, herunder ærekrænkende, stødende eller ulovligt materiale, og at risikoen for skader på sådant materiale hviler udelukkende på hver bruger. Yubidubi.com forbeholder sig retten til på vores egen regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert andet anlæg, som ellers er omfattet af skadesløsholdelse, i hvilket tilfælde du skal samarbejde med yubidubi.com om at hævde ethvert tilgængeligt forsvar.

8.7 Yubidubi.com er ikke ansvarlig for særlige, direkte, indirekte, straffende, tilfældige eller følgeskader eller nogen som helst skade (herunder men ikke begrænset til skader for tab af fortjeneste eller opsparing, forretningsafbrydelse, tab af information), uanset om kontrakt, uagtsomhed, erstatning, egenkapital eller på anden måde eller andre skader, der skyldes et af følgende:

a) brugen eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller tjenesten;

b) enhver mangel på varer, prøver, data, information eller tjenester, der er købt eller opnået fra en bruger eller enhver anden tredjepart via hjemmesiden eller tjenesten;

c) krænkelse af tredjeparts rettigheder eller krav eller krav om, at brugerens fremstilling, import, eksport, distribution, tilbud, visning, køb, salg og / eller brug af varer eller tjenester, der tilbydes eller vises på hjemmesiden eller gennem tjenesten, kan krænke eller kan hævdes at krænke tredjeparts rettigheder; eller krav fra enhver part om, at de har ret til forsvar eller erstatning i relation til påstande om rettigheder, krav eller krav fra tredjemand rettighedsansøgere;

d) uautoriseret adgang fra tredjepart til data eller private oplysninger fra enhver bruger;

e) erklæringer eller adfærd fra enhver bruger af hjemmesiden eller tjenesten; eller;

f) ethvert spørgsmål, der vedrører hjemmesiden eller tjenesten, uanset hvordan de opstår, herunder forsømmelse.

8.8 Uanset ovenstående bestemmelser er det samlede ansvar fra yubidubi.com, vores ansatte, agenter, tilknyttede virksomheder, repræsentanter eller enhver, der handler på vores vegne med hensyn til hver bruger for alle krav, der stammer fra adgangen til eller brugen af hjemmesiden eller tjenesten i et hvilket som helst kalenderår er begrænset til det største af (a) de gebyrer, brugeren har betalt til yubidubi.com i bytte for adgangen til eller brugen af hjemmesiden eller tjenesten i løbet af kalenderåret og (b) det maksimale beløb tilladt i henhold til gældende lov. Den foregående sætning udelukker ikke brugerens krav om at bevise faktiske skader. Alle krav, der stammer fra brugen af webstederne eller tjenesterne, skal indgives inden for et (1) år fra den dato, hvor årsagen til søgsmålet opstod, eller en sådan længere periode, som foreskrevet i den gældende lov om betingelserne.

8.9 Begrænsninger og eksklusioner af ansvar over for dig i henhold til vilkårene gælder i det maksimale tilladte omfang, som loven tillader, og gælder, uanset om yubidubi.com er blevet underrettet om eller burde have været opmærksom på muligheden for, at sådanne tab opstår.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Yubidubi.com kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen forsinkelse eller fiasko eller forstyrrelse af indholdet eller de Tjenester, der fås adgang til eller leveres via Websiderne direkte eller indirekte som følge af handlinger i naturen, kræfter eller årsager uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning , Internetfejl, computer, telekommunikation eller andet udstyrsfejl, elektrisk strømbrud, strejker, arbejdskonflikter, optøjer, oprør, civile forstyrrelser, mangel på arbejdskraft eller materialer, brande, oversvømmelse, storme, eksplosioner, handlinger fra Gud, krig, statslige handlinger, ordrer fra indenlandske eller udenlandske domstole eller domstole eller manglende gennemførelse af tredjepart.

10. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

10.1 Yubidubi.com er den eneste ejer eller lovlige licenshaver af alle rettigheder og interesser på hjemmesiden og hjemmesidens indhold. Hjemmesiden og hjemmesideindholdet omhandler forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttet under verdensomspændende copyright og andre love. Al ejendomsret og intellektuel ejendomsret på hjemmesiden og hjemmesidens indhold forbliver hos yubidubi.com, vores tilknyttede selskaber eller licensgivere, alt efter hvad der er tilfældet. Alle rettigheder, der ikke ellers kræves i henhold til vilkårene eller af yubidubi.com, forbeholdes hermed.

10.2 “Yubidubi”, “yubidubi.com”, og relaterede ikoner og logoer er registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende YubiDubi og er beskyttet under gældende lov om ophavsret, varemærker og andre ejendomsret. Uautoriseret kopiering, ændring, brug eller offentliggørelse af disse mærker er strengt forbudt.

10.3 Yubidubi.com kan have uafhængige tredjeparter involveret i leveringen af hjemmeside eller tjeneste (f.eks. udbydere af godkendelse og verifikation). Du må ikke bruge noget varemærke, servicemærke eller logo for sådanne uafhængige tredjeparter uden forudgående skriftlig godkendelse fra sådanne parter.

11. NOTIFIKATIONER

11.1 Alle juridiske meddelelser eller krav til eller på yubidubi.com skal fremsættes skriftligt og fremsendes til yubidubi.com personligt, med en kurer eller certificeret mail til følgende enhed og adresse: yubidubi.com Denmark / yubidubi.com – Listedvej 48, 1 th., 2770 Kastrup, Danmark. Meddelelserne skal være effektive, når de modtages af yubidubi.com på den ovennævnte måde.

11.2 Alle juridiske meddelelser eller krav til eller over for en bruger skal være effektive, hvis de enten leveres personligt, sendt med kurer, bekræftet mail, eller e-mail-adresse leveret af brugeren til yubidubi.com. Meddelelse til en bruger anses for at være modtaget af en sådan bruger, hvis og når: a) yubidubi.com er i stand til at demonstrere, at kommunikation, hvad enten det er i fysisk eller elektronisk form, er blevet sendt til en sådan bruger, eller b) straks efter at yubidubi.com har offentliggjort en sådan meddelelse på et område på hjemmesiden, der er offentligt tilgængeligt uden beregning.

11.3 Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, krav, videregivelser og anden kommunikation, som yubidubi.com sender til dig elektronisk, vil tilfredsstille ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

12. GENERALE BESTEMMELSER

12.1 Med forbehold af eventuelle yderligere aftaler, udgør vilkårene hele aftalen mellem dig og yubidubi.com med hensyn til og regulerer din brug af hjemmesiden og tjenesterne og erstatter alle forudgående skriftlige eller mundtlige aftaler i relation til det samme emne her. 

12.2 Yubidubi.com og du er uafhængige entreprenører, dvs. intet agentur, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver eller franchisegiver-franchisetagerforhold er tilsigtet eller oprettet af betingelserne.

12.3 Hvis en bestemmelse i betingelserne anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, slettes en sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser forbliver gyldige og håndhæves.

12.4 Overskrifter er kun til referenceformål og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på denne måde omfanget af en sådan klausul.

12.5 Yubidubi.com’s manglende håndhævelse af enhver ret eller manglende handling med hensyn til enhver overtrædelse fra dig i henhold til betingelserne vil ikke udgøre et afkald på denne ret eller en afkald på yubidubi.com’s ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende overtrædelser.

12.6 Yubidubi.com har ret til at tildele vilkårene (inklusive alle vores rettigheder, titler, fordele, interesser og forpligtelser og forpligtelser i ‘betingelserne for brug’ til enhver person eller enhed (inklusive tilknyttede selskaber til yubidubi.com). Du må muligvis ikke tildele helt eller delvis ‘betingelserne for brug’ til enhver person eller enhed.

12.7 Denne aftale skal styres af lovene i Danmark, hvis du indgår kontrakt med YubiDubi, der annoncerer i henhold til stk. 2.1, og parterne i denne aftale heri underkaster den eksklusive DANSK RETSSYSTEMS GRUNDLÆGGENDE DOMSTOL I KØBENHAVN, Danmark. YubiDubi forbeholder retten til at udpege et andet retssystem efter eget valg, hvis det i overensstemmelse med gældende lov i Danmark på tidpunktet skulle være muligt

12.8 Hvis du har kommentarer til de tjenester, vi leverer til dig, kan du kontakte vores kundeservicesupportlinje (http://www.yubidubi.com/kontakt-os) med sådan feedback eller spørgsmål.


SÆRLIGT FOR KØBERE

1. Med denne hjemmeside kan du bestille mad fra udvalgte restauranter.

2. Når du logger på vores hjemmeside eller apps og/eller bestiller via vores hjemmeside eller apps, går du automatisk med til vores Betingelser for brug, som er bestemt af yubidubi.com.

REGLER FOR BRUG

1. Du skal selv sørge for, at du er over 18 år, og at du kan i overensstemmelse med loven lave aftaler med andre; eller at du har en forsørger, som kan hjælpe dig med dette.

2. Du er klar over, at alkohol ikke må sælges til mindreårige, og at dit køb kan derfor altid blive afvist ved kassen uden at du få refundering for dit køb.

3. Du går med til, at du selv løber risici i forbindelse med købet. Det vil sige, at du er indforstået med at yubidubi.com, direktører, officerer og ansatte ikke har ansvaret, hvis dine informationer om dit kreditkort bliver stjålet i forbindelse med købet.

4. Du er indforstået med, at alle priser vil inkludere moms og er så korrekte, som de kan blive; men at der kan opstå stavefejl og lignende på hjemmesiden.

5. Du må ikke skabe forandringer på hjemmesiden (selv eller med hjælp af en tredjepart), som yubidubi.com, vores direktører, officerer og ansatte, ejeren og/eller personalet for den restaurant du vil bestille fra vil opfatte som snyd.

6. Skulle der opstår en uenighed mellem dig og en eller flere restaurantejer(e) og/eller personalet for en restaurant på yubidubi.com, går du med til at yubidubi.com ikke tager ansvar for andres handlinger end for yubidubi.com, og vores direktører, officerer og ansatte.

7. Du går med til, at du ikke kan afbestille eller modificere din bestilling, når du først har bestilt via hjemmesiden yubidubi.com. Du kan derfor kun få refunderet dine penge, hvis restaurantejeren og/eller personalet for den restaurant på yubidubi.com, som du har betilt fra, afviser din bestilling. Restaurantejere og deres personale er ikke på nogen måder forpligtet til at afvise din bestilling, hvis du senere fortryder din bestilling.

8. Du aftaler at overholde alle ophavsrettighederne for hjemmesiden. 

9. Du går med til at yubidubi.com tager intet ansvar for afbrud af dine bestillinger, som kan være forsaget af midlertidig eller langsigtet internet brud, mangel på strøm, storm, tordenvejr, Guds vilje, eller andre tredjeparter, som kan spille en rolle i forbindelse med købet.

10. Yubidubi.com forbeholder retten til at af og til forbedre denne aftale.

11. Du bliver informeret om enhver tænkelig forbedringer af aftalen via hjemmesiden (www.yubidubi.com). 

12. Du går med til at YubiDubi ikke har ansvar for dit/dine tab i forbindelse med køb via vores hjemmeside eller apps – hverken direkte eller indirekte – herunder bl.a. tid, penge, goodwill, tab af profit, tab af omsætning, tab af ry og omdømme og ellers tab af enhver art.